Powrót do listy

Wiktor Barańczyk


Barańczyk

Wiktor

Jan

00.00.1895

Nowosełki

nowogródzki

mińska

Kronsztadt

Polak

szofer

Główny zarząd portów wojennych Floty Bałtyckiej

bezpartyjny

Areszt

29.11.1937

Wyrok

12.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)