Powrót do listy

Jan Kożuro


Kożuro

Jan

Mikołaj

00.00.1903

Karpowicze

wileńska

Rybnoje

Białorusin (Polak)

niższe

maszynista

Rybnoje

bezpartyjny

Areszt

14.08.1937

Wyrok

05.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

dywersja i agitacja antysowiecka.

Śmierć

23.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

07.03.1956

Kolegium ds. Transportu Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie