Powrót do listy

Makar Kozberowicz


Kozberowicz

Makar

Osip

00.00.1885

grodzieńska

Szełabolicha

pawłowski

Polak

sprzedawca

Areszt

14.12.1937

Wyrok

17.02.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.03.1938

Barnauł

Rehabilitacja

17.09.1957

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego