Powrót do listy

Edward Koziełł


Koziełł

Edward

Adam

00.00.1884

Nowinki

witebska

omska

Polak

frezer

Areszt

29.07.1937

Wyrok

26.10.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Omskiego

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

30.10.1937

Omsk

Rehabilitacja

15.04.1958

Trybunał Wojskowy Syberyjskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Omskiego\P-6606