Aby wyszukać biogram należy podać nazwisko, a następnie nacisnąć przycisk "Wyszukaj"