OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Rybiński

Imię ojca: Romuald

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Wilno

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: niższe

Zawód: ślusarz narzędziowiec

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 23.02.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: członek kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej grupy dywersyjnej

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.08.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski