OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Sieredziński

Imię ojca: Antoni

Rok urodzenia: 1897

Miejsce urodzenia: Wysokie Litewskie

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Zawód: szofer

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 10.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.11.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski