OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Borowiecki

Imię ojca: Ludwik

Rok urodzenia: 1902

Powiat, rejon, ujezd, okręg: częstochowski

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Usolje-Sibirskoje

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: irkucka

Zawód: kowal

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 11.03.1938

Wyrok: 11.05.1938

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

Oskarżenie: art. art. 58-1 "a", 58-7, 58-9 kk RFSRR

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 15.05.1938

miejscowość: Irkuck

Rehabilitacja: 27.06.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Irkuckiego, 7540