OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Włodzimierz Jurewicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1904

Miejsce urodzenia: Baranowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Guczkowo

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Wykształcenie: niższe

Zawód: strażak

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 09.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: działalność szpiegowsko-dywersyjna na rzecz Polski

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.01.1969

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski