OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Wincenty Ilnicki

Imię ojca: Martyn

Rok urodzenia: 1907

Miejsce urodzenia: Gniwań

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: średnie

Zawód: radiomonter

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 07.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: agitacja antysowiecka

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 08.08.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski