OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Aleksin

Imię ojca: Bernard

Rok urodzenia: 1905

Miejsce urodzenia: Tomsk

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowosybirsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kontroler

Miejsce pracy - miejscowość: Nowosybirsk

Areszt: 16.02.1938

Wyrok: 22.04.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: członek organizacji kontrrewolucyjnej (art. 58-6-9-11 kk RFSRR)

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 23.05.1938

Rehabilitacja: 23.08.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego