OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Rudolf Orzechowski

Imię ojca: Adam

Rok urodzenia: 1890

Miejsce urodzenia: Stryj

Kraj, republika ZSRR: Austro-Węgry

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Moskwa

Wykształcenie: wyższe

Zawód: inżynier

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 14.03.1938

Wyrok: 16.05.1938

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR

Oskarżenie: szpiegostwo i szkodnictwo

Śmierć: 26.05.1938

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 09.09.1957

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski