OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Kaczkow

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1896

Miejsce urodzenia: Kuzmin

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: winnicka

Powiat, rejon, ujezd, okręg: proskurowski

Kraj, republika ZSRR: Ukraina

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Krasnowiszersk

Powiat, rejon, ujezd, okręg: czerdyński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: permska

Areszt: 28.12.1937

Wyrok: sprawę umorzono z powodu śmierci oskarżonego

Śmierć: 26.05.1940

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Permskiego